Grafen charakterystyka

Charakterystyka grafenu. Grafen jest to dwuwymiarowa struktura połączonych ze sobą atomów węgla. W jednej jednostce grafenu znajduje się ich sześć, dlatego także mówi się, że przypomina on plaster miodu. Atomy węgla połączone są ze sobą wiązaniami o hybrydyzacji sp 2.

Grafen między innymi charakteryzuje bardzo niewielka rezystywność czyli inaczej opór oraz bardzo wysoka ruchliwość elektronów przy temperaturze pokojowej. Prędkość przepływu elektronów wynosi 1/300 szybkości światła. Kolejnym ciekawym aspektem grafenu jest fakt, że jego membrana w wersji utlenionej nie przepuszcza gazów w tym nawet atomów helu, jednakże jest całkowicie przepuszczalna dla cząsteczek wody.

To, co jednak najbardziej interesuje naukowców jest fakt że grafen posiada bardzo dobre przewodnictwo cieplne oraz elektryczne wynosi ono od ~4840 do 5300 W/mK.

Comments on this post

No comments.

It is necessary to login to write comment.

Trackbacks and Pingbacks on this post

No trackbacks.

TrackBack URL